Sjoerd de Vos vormgeving, fotografie en film

Mijn naam is Sjoerd de Vos, geboren in  Amsterdam. Als kind tekende ik graag, had een oog voor het grafisch ontwerp en al snel kreeg ik interesse in de fotografie. Na twee grafische opleidingen ben ik naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Utrecht gegaan. Daar studeerde ik Grafische vormgeving, Theatervormgeving, Architectuur en volgde facultatief de vakken modeltekenen, schilderen en grafiek. Na de Kunstacademie ben ik een aantal jaar werkzaam geweest als decorontwerper voor diverse theatergroepen, evenementen en festivals.

In 1996 was ik mede-oprichter en voornamelijk cameraman van Facet Video Vormgeving en Productie. Facet maakte films in opdracht voor scholen, gemeentes, organisaties in de culturele sector en theatervoorstellingen.

Het maken van korte films heeft me altijd geboeid. Mijn oog valt vaak op een kleine gebeurtenis met een groot verhaal. Het ‘grootse’ in het ‘kleine’, dat is een veelvuldig terugkerend thema in mijn werk.


Als je vragen hebt over mijn werk of een reactie wilt geven:

sjoerddevos@kpnmail.nl

Linkedin:Sjoerd de Vos

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


My name is Sjoerd de Vos, born in Amsterdam. As a child, I really liked to draw, had an eye for graphic design and got interested in photography. After finishing two Schools for Graphic Design I went to the HKU University of the Arts in Utrecht, where I studied Graphic Design, Theatre Design and Architecture. I also took lessons in model drawing, painting, and graphic art. After graduating I worked as a set designer for a couple of years, for several theatrical companies, events and festivals.

In 1996 I was the co-founder and, primarily, camera operator of Facet Video Design and Productions. Facet made films, commissioned by schools, local governments, cultural organisations and theatrical performances.

I have always been very interested in making short films. My eye is usually caught by small happenings containing great stories. 'The great within the small' is a recurrent theme in my work.


If you have any questions about my work or like to react:

sjoerddevos@kpnmail.nl

Linkedin:Sjoerd de Vos