Fabula Lucis Tales of light

Fabula Lucis is een doorlopend filmproject dat korte films bevat met het thema "Licht". Fabula Lucis is Latijn en betekent "Verhalen van het Licht". Mijn oog valt vaak op kleine gebeurtenissen met grote verhalen. 'Het grootse in het kleine' is een terugkerend thema in mijn werk. 

Fabula Lucis is a lifetime fimproject containing short films with "light" as the main theme. Fabula Lucis is Latin and means "Stories of Light". My eye is usually caught by small happenings containing great stories. 'The great within the small' is a recurrent theme in my work. 

Fabula Lucis 1

Fabula Lucis part 1

Deze film laat een kleine gebeurtenis zien, een bijna onopvallende speling van licht op een klein plekje op de muur, achter het meubilair. Dit gebeuren duurde maar een paar minuten. Het is een spel van zonlicht, bomen, wind en glas-in-lood.

This film shows a very small event, an almost unwitnessed play of light on a tiny place on the wall behind the furniture. This happening occurred in a few minutes of time. It is a play of sunlight, trees, wind and stained glass.

Fabula Lucis 1

Title: Fabula Lucis 1

Director: Sjoerd de Vos

Producer, cinematography, editing: Sjoerd de Vos

Sound: Sjoerd de Vos

Country of production: The Netherlands

Year of production: 2016

Format: Ultra HD 4K

Length: 02"48

Watch this film


Fabula Lucis part 3

Deze film laat een gebeurtenis zien dat plaats vond op de houten vloer en vensterbank in mijn woonkamer. Dit gebeuren duurde maar een paar minuten. Het is een spel van zonlicht, bomen, wind en glas-in-lood, hetzelfde als in Fabula Lucis 1.

This film shows an event that took place on the wooden floor and window sill in my living room.  This happening occurred in a few minutes of time. It is a play of sunlight, trees, wind and stained glass, the same as in Fabula Lucis part 1.

Fabula Lucis 3

Title: Fabula Lucis 3

Director: Sjoerd de Vos

Producer, cinematography, editing: Sjoerd de Vos

Sound: Sjoerd de Vos

Country of production: The Netherlands

Year of production: 2016

Format: Ultra HD 4K

Length: 02"48

Watch this film


More films coming up soon...